หมวดหมู่: เทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

  หมวดหมู่: เทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  งบประมาณ
  • คลิกเพื่อเปิดเอกสาร
  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่1)
  รายงานการใช้จ่ายงบปประมาณ 2565

  ใส่ความเห็น