เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพอธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพอธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์