เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)

29 มีนาคม 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
โดยมี นายอนุรักษ์​ แอมปรัชฌาย์​
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)
และการขับเคลื่อนช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ประจำปีงบประมาณ​ 2565
เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ณ​ โรงแรมเดอศิตา​ ปริ้นเซส​ อ.เมือง​ จ.บุรีรัมย์