อบรมความรู้ด้านช่องทางการตลาด

14 ธันวาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ด้านการบริการต่างๆ “อบรมความรู้ด้านช่องทางการตลาด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อนำไปต่อยอด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสุขสำราญสามัคคี