ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

26 กรกฎาคม 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็กเล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์
โดยเป็นผู้นำชุมชน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขตรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ขอขอบพระคุณสำหรับ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน
🙏🙏🙏