ส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566​ นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยทำงานประจำปี 2566 เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรับรู้ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน ด้วยการออกกำลังกาย ขอบคุณท่านวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านสวายสอที่ให้ความอนุเคราะห์ โรงพยาบาลกระสังร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำนันตำบลกระสัง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรมทุกท่าน🙏🙏🙏