สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองเรือ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวง – ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)