ข่าวสาร

สวัสดีวันหยุด

เช้าๆเดินตลาด วันนี้เงียบเหงามากๆ เดินไปเห็น หัวผักกาด คิดถึงบรรยากาศ งานกาชาดอำเภอกระสัง บ้านเรา ตั้งแต่มีโควิด19 ระบาด ก็งดการจัดงานไปหลายปี หัวผักกาดราคาถูกๆ กำละ 5 บาท

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล