สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565