สนับสนุนปัจจัยและสิ่งของ สมทบกับเทศบาลตำบลอุดมธรรม จาก นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดบุรีรัมย์