วาตภัย 26 กรกฏาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565 ช่วงเวลาประมาณ 13.30 น.
เกิดเหตุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชก ทำให้ต้นไม้ล้มทับอาคารบ้านเรือนอาคารภายในหน่วยงานสถานศึกษา(โรงเรียนกระสังพิทยาคม)
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รับการประสานเพื่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลกระสัง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ผู้นำชุมชนในพื้นที่
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม จึงมอบหมายให้ นายสรกฤช ทองอารยกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุนันท์ ยอดเครือ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อม นายเสน่ห์ งามยิ่ง นายกฤษฎา สุรินทราบูรณ์ นายชนะชัย โกยรัมย์
และนายวีระ บัวสนิท ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือ