วันยาเสพติดโลก

26​ มิถุนายน​ 2566​ เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแขม​ จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด​ เนื่องในวันยาเสพติดโลก