ลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย

ลานกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม