ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

วันที่​ 8 มิถุนายน​ 2565 เวลาประมาณ​ 14.00 น. นางยุวพร​ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม และทีมงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและประเมินความพร้อมของครอบครัว นายบุญจัน ก้อนรัมย์ บ้านเลขที่ 219/4 หมู่ที่ 19 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน และอพม. เพื่อประเมินในการให้การช่วยเหลือต่อไป