ข่าวสาร

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม ห้องน้ำ และพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนใหม่ โดยมี นายอิธิรัตน์ ศรีนาคา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนใหม่ พยาบาล อสม. และชาวบ้านร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล