ข่าวสาร

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

รวมน้องใหม่ ชำระค่าน้ำ กปภ

กปภ. เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปาออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สะดวกช่องทางใด เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์คุณ

– แอปพลิเคชัน : SABUY money wallet และ Bualuang mBanking
– เว็บไซต์ PWA payment : = ชำระผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ​เคาน์เตอร์บริการ : ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ SABUY Counter

PWA สะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ การประปาส่วนภูมิภาค

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล