ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบงานเสริมผิวทาง) สายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมพร้อมแยกทางเชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองลิง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๕๔-๐๐๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)