ราคากลางงบอุดหนุน ปี 2566 สายคุ้มทางโค้ง-ทางรถไฟบ้านหนองขาม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทางโค้ง-ทางรถไฟบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๕๔-๐๒๑ สายทางสายสวนใหม่เชื่อมคุ้มทางโค้ง    กว้าง 4.50 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์