ข่าวสาร

นางงามหัวผักกาด

มารู้จักธิดากาชาดอำเภอกระสัง ปี 2563 #นางงามหัวผักกาด 2 รางวัลสำหรับการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ #ชนะเลิศนางงามหัวผักกาดขาว และ #รางวัลนางงามสุขภาพดี นางสาวกัลยารัตน์ นิวินรัมย์ ชื่อเล่น น้องลูกแก้ว อายุ 21 ปี คนตำบลกันทรารมย์ ผู้สนับสนุนในการประกวดครั้งนี้ : ชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลกระสัง ผู้ดูแล (พี่เลี้ยง) ชื่อเล่น เจ หมีภูร์ เมคอัพ ช่างแต่งหน้าบุรีรัมย์ สุรินทร์ #เทศบาลตำบลอุดมธรรม กองประกวดนางงามหัวผักกาดขาว

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล