มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด19

14 มีนาคม 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกับ รพ.สต.บ้านสวนใหมา ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด19
และกลุ่มเสี่ยง(โดยได้ความอนุเคราะห์น้ำดื่มจาก สส.อดิพงษ์ ฐิติพิทยา)