ข่าวสาร

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคระบาด

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ออกพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อนจากผลกระทบ จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หมู่ 4 บ้านหนองลิง และหมู่ 10 บ้านหนองตระเสก จำนวน 6 ครัวเรือน

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล