มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565
เวลาโดยประมาณ 11.00 น. เป็นต้นไป
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
ร่วมกับ นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง
พร้อมด้วย นางเยาวพรรณ พณะชัย
นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง
สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลกระสัง
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในพื้นที่ ร่วมส่งมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ให้แก่ โรงพยาบาลกระสัง และเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ
ผู้มีความพิการ ผู้ป่วยติดเตียงในลำดับต่อไป
รวมทั้งออกเยี่ยมให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
ผู้มีความพิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลกระสัง
จำนวน 70 ชุด