พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

วันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2566​ นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุดมธรรม ดำเนินการออกให้บริการพ่นสารเคมี กำจัดยุงลาย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง วัดและสำนักสงฆ์ 8 แห่ง และโรงเรียน 7 แห่ง ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลอุดมธรรม