พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมายให้ นายอำนาจ ก๊กรัมย์  ประธานสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม นายชวน มรรคผล รองประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลอุดมธรรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฉบับใหม่ พ.ศ.2565 วิเคราะห์การเมืองระดับชาติสู่การเมืองท้องถิ่น ศิลปะการพูดในที่ประชุมและการพัฒนาศักยภาพผู้นำ การบริหารเงินงบประมาณ/เงินสะสม/เงินกู้/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาและเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน” ณ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา