ข่าวสาร

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่ ปี พ.ศ. 2565

ปีนี้ได้รับการยกเว้นค่าทำเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุนะ ถึงจะได้รับการยกเว้น

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล