ประกาศสถานที่รับสมัคร​ สส.​ จ.บุรีรัมย์​ เขต​1 และ​เขต 2

ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่​ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง​ กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง