ประกาศราคากลางงบอุดหนุน2566

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม – หนองตระเสก บ้านหนองตระเสก หมู่ที่ 10 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.54-008 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)