ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยเฉพาะเจาะจง