ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขม สายภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง