ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบุอดหนุน-หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบงานเสริมผิวทาง) สายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมพร้อมแยกทางเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 54-004 ด้วยวิธีอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)