ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านตาเบ้า สายสภายในหมู่บ้าน