การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ-หมู่ที่5บ้านหนองแขม
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล