ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-งบอุดหนุนปี2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม – หนองตระเสก -งบอุดหนุนปี2566