ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบงานเสริมผิวทาง) สายหมู่ที่ 18 บ้านระโยงพัฒนา – หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง-งบอุดหนุน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งบอุดหนุน-2565