บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566