เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตำบลอุดมธรรม