นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมทอดผ้างานฌาปนกิจศพ

วันที่ 29 สิงหาคม​ 2565 เวลาโดยประมาณ 14.00 น.
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
ได้รับเกียรติขึ้นทอดผ้างานฌาปนกิจศพ
นายบัวลอย วิเวกรัมย์ ณ วัดเทพมงคลบ้านหนองลิง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วิเวกรัมย์ มา ณ ที่นี้