นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ผู้ประสบเหตุวาตภัย

วันที่​ 5 มิถุนายน​ 2565
เวลาประมาณ​ 14.00 น.
นางยุวพร​ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้ประสบเหตุวาตภัย