นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม​ ดำเนินงาน​โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว “ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.​ 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม​ดำเนินงาน​โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว”ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณนางสาวสาธิตา​ ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาล​ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม​
ที่ให้เกียรติ​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ขอกราบขอบพระคุณท่าน​ ส.ส.อดิพงษ์​ ฐิติพิทยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ เขต5 จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อนุเคราะห์ชุดตรวจATK เพื่อใช้ตรวจคัดกรองโรคฯผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอบคุณวิทยากร​ นายจารุบุตร​ สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ที่ให้ความรู้และมีกิจกรรมดีๆ มามอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ขอบคุณผู้นำหมู่บ้านที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ​ ขอบคุณกลุ่มเป้าหมายทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ จนดำเนินงานโครงการฯ​ จนแล้วเสร็จ #กองสวัสดีการสังคม #เทศบาลอุดมธรรม