นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอกราบขอบพระคุณท่าน​ ส.ส.อดิพงษ์​ ฐิติพิทยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ เขต5 จังหวัดบุรีรัมย์ที่อนุเคราะห์ชุดตรวจATK ที่ใช้ตรวจคัดกรองโรคฯของผู้เข้าร่วมโครงการฯขอบคุณนางสาวน้ำผึ้ง​ หอมนวน​นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและทีมงานกองสาธารณสุข​ ทต.อุดมธรรมที่ช่วยตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วม โครงการฯขอบคุณทีมวิทยากรที่มีกิจกรรมดีๆมามอบให้ ขอบคุณผู้นำหมู่บ้านที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ​ จนดำเนินงานจนแล้วเสร็จ