นายกเทศบาลอุดมธรรมตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมตระหนักในความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงสั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำโดย นายสุนันท์ ยอดเครือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานพร้อมทีมงานกู้ชีพ  เข้าร่วมกับทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565ณ ถนน 4 เลน พิกัดโค้งขยะ หมู่ 2 บ้านน้อยโดยการซ้อมแผนในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้อำเภอกระสัง โรงพยาบาลกระสัง สถานีตำรวจภูธรกระสังและ เทศบาลฯ / อบต. ในเขตพื้นที่อำเภอกระสัง เข้าร่วมประชุม วันที่ 8 เมษายน 2565ในเวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมอำเภอกระสัง ชั้น 2 เข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.