นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล

นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ได้แก่ นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม