ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลอุดมธรรม จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่อง การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกชุมชนในครัวเรือนให้กับ ผู้นำชุมชน และสถานศึกษา ในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอดต่อไป