ถนนชำรุด-ขับรถด้วยความระมัดระวังนะ

ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
ขณะนี้​ ถนนเส้นกระสัง-เสม็ด
(เส้นไปทางบ้านถนน)
ก่อนถึงรอยต้อถนนคอนกรีต
เกิดความชำรุดเสียหาย
เป็นหลุมขนาดใหญ่

ท่านผู้ใช้รถ​ สัญจรไป-มา
โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้​ เทศบาลตำบลอุดมธรรม
กำลังเร่งประสานผู้รับผิดชอบ
ถนนเส้นดังกล่าวให้ดำเนินการซ่อมแซม

ด้วยความห่วงใย
เทศบาลตำบลอุดมธรรม