ติดตาม ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ ทีมงานกองสวัสดิการสังคม โดย นายทวีวัฒน์ ทวีวิทยาพัฒน์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายวัฒนา ศรีสุข ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่ ติดตาม ช่วยเหลือเคสฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Processed with MOLDIV