ติดตามโครงการถังขยะเปียก

วันที่ 4 เมษายน 2567​ นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย 100% ของหลังคาเรือนทั้งหมด ภายในเดือนเมษายน 2566