ตักบาตรเทโว

11 ตุลาคม 2565 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรเทโว ณ วัดชุมพลมณีรัตน์