ตรวจเยี่ยมและส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน

16 ธันวาคม 2565 เวลาโดยประมาณ 09.00 น. นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงานโครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประชาชน เกษตรกร ในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อเป็นกำลังใจและมีแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน