ตรวจร้านอาหารในพื้นที่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566​ นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุดมธรรม ร่วมกับโรงพยาบาลกระสังและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง ออกเยี่ยมสำรวจและตรวจสอบคุณภาพร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม