เทศบาลตำบลอุดมธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, 31160